AKTUALNOŚCI

21-05-2015
Konferencja w Poznaniu

Konferencja prasowa w Poznaniu

W piątek 15 maja 2015 r. w sali konferencyjnej Muzeum Narodowego w Poznaniu odbyła się konferencja prasowa poświęcona organizacji w Poznaniu wystawy „Lux in Oriente Lux ex Oriente Polska – Stolica Apostolska 1050 lat historii”. Gośćmi licznie zgromadzonych dziennikarzy byli: wiceprezes Zarządu Fundacji Lux in Oriente Lux ex Oriente ks. Waldemar Hanas, Kurator Wystawy ks. dr Marek Rostkowski, Wiceprezydent Miasta Poznania Mariusz Wiśniewski, wicedyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu dr Adam Soćko oraz Barbara i Jarosław Kłaputowie – autorzy projektu Wystawy. W trakcie konferencji podpisana została umowa między Fundacją a Muzeum o organizacji Wystawy. Dziennikarze zapoznali się też w trakcie multimedialnej prezentacji z najciekawszymi eksponatami i projektem Wystawy.
21-05-2015
Konferencja we Wrocławiu

Konferencja prasowa we Wrocławiu

14 maja 2015 r. we Wrocławiu odbyła się konferencja prasowa oficjalnie inaugurująca medialny żywot wystawy „Lux in Oriente Lux ex Oriente – Polska -Stolica Apostolska 1050 lat historii”. W czasie konferencji miało miejsce podpisanie umowy między Fundacją Lux in Oriente Lux ex Oriente, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Fundacji ks. Rafała Hołubowicza a Muzeum Miejskim we Wrocławiu reprezentowanym przez dyrektora Macieja Łagiewskiego potwierdzającą fakt lokalizacji Wystawy w Pałacu Królów Pruskich we Wrocławiu. Oprócz w/w osób gośćmi dziennikarzy byli: ks. dr Marek Rostkowski – Kurator Wystawy, Barbara i Jarosław Kłaputowie – autorzy projektu Wystawy. W trakcie konferencji dziennikarze zapoznali się z ideą Wystawy, działaniem fundacji powołanej do realizacji Wystawy oraz z przedstawionymi w formie prezentacji eksponatami pochodzącymi ze zbiorów jednostek muzealnych i bibliotecznych Państwa Watykańskiego, które znajdą się na Wystawie.
17-05-2015

Artykuł w Głosie Wielkopolskim

„”Lux in Oriente Lux ex Oriente Polska i Stolica Apostolska – 1050 lat historii” to tytuł wystawy, która z okazji 1050-lecia Chrztu Polski prezentowana będzie w przyszłym roku w Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie. W Poznaniu zobaczymy ją w tutejszym Muzeum Narodowym od 16 stycznia do 3 maja. Pokazane zostaną na niej przedmioty pochodzące ze zbiorów muzeów watykańskich, ale również ze zbiorów polskich, z Muzeum Archidiecezjalnego w Gnieźnie, Biblioteki Narodowej czy Zamku Królewskiego w Warszawie. Ekspozycja składać się będzie z pięciu części: Polska Piastów, Polska Jagiellonów, Rzeczpospolita Obojga Narodów, W niewoli oraz Wiek XX – wiek krwi i chwały.

Wiele z eksponatów watykańskich po raz pierwszy opuści teren Państwa Watykańskiego. Zobaczymy m.in. kielich św. Wojciecha, krzyż pastoralny Pawła VI , który służył także Janowi Pawłowi II, oryginalny dokument potwierdzający wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża, odcisk dłoni Jana Pawła II. Będą też ostatnie buty Jana XXIII, a także odpis pochodzącego z roku 991, a więc z czasów Mieszka I dokumentu „Dagome Iudex”, w którym władca Polski oddaje kraj w opiekę Stolicy Apostolskiej. – Pomysł wystawy zrodził się dwa lata temu podczas wizyty biskupów polskich w Watykanie. Chodzi o ukazanie kontaktów między Polską a Stolicą Apostolską i podkreślenie tego, że w Europie byliśmy już w 966 roku, a nie dopiero w momencie wejścia do Unii Europejskiej. Często byliśmy określani jako bastion wiary na wschodzie Europy – mówił w piątek kurator wystawy ksiądz dr Marek Rostkowski.”


Czytaj więcej TUTAJ