Kontakt

Kontakt

Przemysław Terlecki
Koordynator Wystawy

e-mal: jubileusz966@archpoznan.pl

Ks. Waldemar Hanas
Wiceprezes Zarządu
e-mail: w.hanas@luxinoriente2016.pl